Köpvillkor

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

 1. Vid beställning av varor förutsättes att kunden har kännedom om och är införstådd med nedanstående försäljnings-, leverans- och betalningsvillkor, samt villkor knutna till reklamationer, returer och krediteringar.
 2. Kitchenline Sverige AB förbehåller sig rätten till ändringar i specifikationer, färger och övrigt utförande utan förvarning.
 3. Beställningar, bekräftade eller obekräftade, faktureras på leveransdagen till gällande pris/prislista och leveransvillkor.
 4. På anmodan ska beställaren ställa betalningsgaranti, eller förskottsbetalning innan beställningen effektueras.
 5. Kitchenline Sverige AB har full äganderätt till varan intill full betalning är mottagen.
 6. Tvister kan avgöras genom Allmänna reklamationsnämnden. Därnäst ska Stockholms Tingsrätt vara instans för tvist mellan parterna.
 7. Kitchenline Sverige AB förbehåller sig rätten till omedelbara prisförändringar vid valutaförändringar.
 8. Garanti och Reklamationsvillkor i enlighet med Svensk lagstiftning.
 9. Garanti börjar gälla vid leveransdagen.
 10. Alla priser anges exklusive Moms.
 11. Alla rekommenderade konsumentpriser anges inklusive Moms.
 12. För alla elektriska produkter tillkommer miljöavgift på angivet pris.
 13. Kitchenline Sverige AB förbehåller sig rätten till tryckfel i kataloger, prislistor, samt på hemsida.

LEVERANSVILLKOR

 1. Frakt till åf´s företagsadress och slutkund ingår i priserna i Prislistan. Definition frakt: Till företagsadress med DHL eller liknande fraktförare, 1 bil, 1 man, EJ inbärning.
 2. Inbärning kan beställas separat, mot offert.
 3. Mottagare av gods är skyldig att inspektera godset och skriftligt notera ev. transportskador på fraktsedeln. Alla fraktförare har 7 dagars frist för rapportering, därefter bortfaller rätten till ersättning.
 4. Kitchenline Sverige AB tar ej ansvar för merkostnader som uppstår på grund av försening av fraktförare.

REKLAMATIONSVILLKOR

 1. Fel eller transportskada vid leverans ska skriftligen meddelas Kitchenline Sverige AB omedelbart och senast inom 7 dagar från leveranstillfälle.
 2. Order och Fakturanummer ska alltid anges vid reklamations- eller returärenden.
 3. Kitchenline Sverige AB´s ansvar begränsas till defekter eller brister som är en direkt följd av fabrikationsfel.
 4. Kitchenline Sverige AB har ej ansvar för driftstopp, förtjänstbortfall eller andra ekonomiska konsekvenser vållat av levererade produkter. Under inga omständigheter ersätts indirekta förluster.
 5. Kitchenline Sverige AB´s ansvar omfattar inte: Konsument kan ej ställa krav där felet är orsakat av:
  a) Installationer som ej är utförda enligt gällande bestämmelser, eller i strid med produktens monterings/bruksanvisning.
  b) Ingrepp eller reparation utfört av ej auktoriserad reparatör, och/eller bruk av icke original reservdelar/tillbehör.
  c) Korrosion till följd av placering i onormalt fuktigt rum, eller vattenkvalitet
  d) Normalt slitage

RETUR OCH KREDITERINGSVILLKOR

 1. Produkter tas ej i retur utan skriftlig överenskommelse.
 2. När returavtal föreligger, krediteras 75 % av det fakturerade nettobeloppet (undantaget utgående frakt) Returkostnader om SEK 500:- tillkommer.
 3. Om ev. fel orsakat av Kitchenline Sverige AB föreligger, krediteras 100 %.
 4. Returfrakter ombesörjes av kunden, och på kundens risk.
 5. Returprodukter ska vara i originalemballage och tydligt märkt med ursprungligt ordernummer, fakturanummer samt returordernummer.

BETALNINGSVILLKOR

 1. Antal förfallodagar är avtalat genom offert, avtal eller på annat skriftligt sätt. Efter förfallodag beräknas 1,5 % per påbörjad månad.
 2. Varorna förblir Kitchenline Sverige AB´s egendom intill det att full betalning inkommit till Kitchenline Sverige AB. Där det ej förligger full betalning eller på annat sätt skriftlig avtalats, äger Kitchenline Sverige AB rätt att häva köpet.
TOP